31 października 2018

trening interpersonalny

Spread the love

wyrażanie myśli i uczuć oraz słuchanie z uwagą i zrozumieniem◦ przyjmowanie i udzielanie informacji zwrotnej ◦akceptowanie innych i samego siebie rozumienie zachowań własnych i innych osób w kontaktach międzyludzkich◦ rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych ◦ udzielanie i przyjmowanie wsparcia w trudnych sytuacjach.

darmowe kursy językowe ◦ kurs komputerowy ◦ kurs języka angielskiego ◦ kurs języka niemieckiego

TRENING INTERPERSONALNY

„Tylko poprzez dotarcie do źródła problemu można rozwiązać go szybko i skutecznie“ - Luigi Stecco

Trening interpersonalny to rodzaj zajęć grupowych, których celem jest rozwój umiejętności interpersonalnych – kompetencji w zakresie komunikowania się i budowania relacji z innymi ludźmi. Następuje on poprzez doświadczenie bycia w grupie i możliwość analizowania pojedynczych aspektów tego kontaktu.

Trening umiejętności interpersonalnych opiera się na doświadczaniu głębokiej interakcji z ludźmi w bezpiecznych, kontrolowanych warunkach. Polega na ćwiczeniu nowych zachowań, konfrontowaniu związanych z nimi odczuć, emocji. Jako taki nastawiony jest głównie na pogłębianie zdolności potrzebnych w relacjach międzyludzkich. Jednocześnie jednak pozwala na lepsze poznanie samego siebie i umożliwia pracę nad indywidualnym rozwojem.

KORZYŚCI

 Uczestnicy mają szansę rozwinąć następujące zdolności:

 • wyrażania myśli i uczuć oraz słuchania z uwagą i zrozumieniem,
 • przyjmowania i udzielania informacji zwrotnej,
 • rozumienia zachowań własnych i innych osób w kontaktach międzyludzkich,
 • rozwiązywania konfliktów interpersonalnych,
 • udzielania i przyjmowania wsparcia w trudnych sytuacjach,
 • doświadczania głębokiego kontaktu z ludźmi,
 • akceptowania innych i samego siebie.

DLA KOGO?

Warsztaty interpersonalne skierowane są do osób zainteresowanych:

 • poprawą jakości relacji osobistych i zawodowych,
 • pogłębieniem samoświadomości, samorozwojem,
 • zdobywaniem umiejętności zawodowych (lekarzy, terapeutów, nauczycieli, menedżerów i innych profesjonalistów pracujących z ludźmi).

GWARANTUJEMY:

 • 40 h pracy Dla Siebie
 • Głębokie interacje
 • Uczciwe dzielenie się odczuciami,
 • Nauka skracania dystansu we wzajemnych relacjach,
 • Wyrażania spontanicznych reakcji,
 • Wyrażania ekspresji emocji, eksperymentowania w zakresie repertuaru własnych zachowań
 • Nauka udzielania informacji zwrotnej, czyli wzajemne komunikowanie subiektywnych odczuć jednej osoby związanych z zachowaniem drugiej.

Optymalna grupa uczestników: grupy po  10-12 osób – każdy ma szansę nawiązania bezpośredniej relacji z pozostałymi członkami grupy i udziału w nurcie wydarzeń, a jednocześnie istnieje wystarczająco duża różnorodność postaw i zachowań – doświadczanie  warsztatowe.

TERMIN SZKOLENIA
na zapytanie

GODZINY SZKOLENIA
całodniowe

CENA SZKOLENIA
na zapytanie 

MIEJSCE SZKOLENIA
Częstochowa

FIRST MINUTE
Udzielamy 10% rabatu przy zamówieniu szkolenia przez grupy min. 5 – osobowe

REJESTRACJA
Prosimy o zapytania najpóźniej na 7 dni przed datą szkolenia. Zapisy last minute – prosimy o kontakt:

Małgorzata Krystek

880 596 592 / m.krystek@strefakarier.pl

Dowiedz się więcej o naszych szkoleniach, wypełnij formularz, napisz na adres m.krystek@strefakarier.pl lub zadzwoń pod numer 880 596 592

INNE SZKOLENIA

ABC Przedsiębiorczości

Dziś jesteś managerem jutro liderem...

JAK ZOSTAC LIDEREM

Mount Everest Sprzedaży

skuteczna sprzedaz

Trening interpersonalny

Trening interpersonalny

Psychodietetyka - nowe spojrzenie na odchudzanie

Psychodietetyka nowe spojrzenie na odchudzanie

Warsztaty dedykowane dla personelu medycznego

warsztaty dla branzy medycznej

Warunki uczestnictwa w szkoleniach

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ STREFAKARIER.PL

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach STREFAKARIER.PL, której właścicielem jest: 

880 596 592 / m.krystek@strefakarier.pl

NIP: 

jest wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego lub wysłanie zgłoszenia (skan) na adres: m.krystek@strefakarier.pl

Płatność za udział w szkoleniu należy uiścić po uprzednim otrzymaniu od m.krystek@strefakarier.pl mailowego potwierdzenia realizacji szkolenia wysyłanego na 7 dni kalendarzowych przed terminem szkoleniem, na podstawie otrzymanej faktury pro forma na konto w Banku …..o numerze: . 

Potwierdzenie szkolenia zwiera ostateczne informacje o miejscu i godzinie szkolenia. STREFAKARIER.PL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od niej. 

RABATY
Zamówienie szkolenia w opcji FIRST MINUTE, czyli na 30 dni przed terminem jego realizacji uprawnia do rabatu w wysokości 10%. 
Przy zgłoszeniu 2 osób na szkolenie udzielamy 10% rabatu, przy zgłoszeniu 3 lub więcej osób udzielamy 15% rabatu. 

Warunki i zasady rezygnacjiWarunki i zasady rezygnacji