30 października 2018

Warsztaty dedykowane dla personelu medycznego

Spread the love

Komunikacja w zespole ◦ Komunikacja z pacjentem i jego rodziną ◦ Wizerunek podmiotu leczniczego poprzez profesjonalną obsługę pacjenta ◦ Trening umiejętności motywowania i efektywnego wpływania na zachowania pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych” ◦ Motywacja.

warsztaty dla branzy medycznej

WARSZTATY DEDYKOWANE DLA PERSONELU MEDYCZNEGO

„Tylko poprzez dotarcie do źródła problemu można rozwiązać go szybko i skutecznie“ - Luigi Stecco

CELE

 1. zaznajomienie uczestnika szkolenia z technikami oraz zasadami skutecznej komunikacji w zespole, nabycie umiejętności
 • sprawnego identyfikowania sytuacji konfliktowych oraz efektywnego
 • zarządzania konfliktem.
 1. ulepszenie komunikacji pomiędzy personelem a pacjentem oraz jego rodziną, nabycie umiejętności właściwego przekazu i odbioru komunikatu,
 • pokonanie własnych barier komunikacyjnych, rozwinięcie umiejętności efektywnego wsparcia emocjonalnego dla pacjentów i ich rodzin.
 1. nabycie umiejętności świadomego budowaniawrażenia na współrozmówców oraz skutecznego reprezentowania się,
 • poznanie zasad autoprezentacji i kreowania własnego wizerunku mającego wpływ na wizerunek pracodawcy.
 1. nabycie umiejętności motywowania pracowników mających
 • wpływ na jakość i efektywność wykonywanej pracy, poznanie czynników finansowych i pozafinansowych motywujących do pracy

 

KORZYŚCI

 • Poznanie swojego stylu komunikacji
 • Poznanie prawidłowego stylu komunikacji interpersonalnej,
 • Zdiagnozowanie własnych barier komunikacyjnych,
 • Sprawne identyfikowanie sytuacji konfliktowych,
 • Zapoznanie się z mostami komunikacyjnymi
 • Prawidłowe rozpoznawanie swoich emocji i umiejętność ich wyrażania podstawą zdrowia fizycznego i psychicznego.
 • Jak rozwijać u siebie empatię w celu budowania pozytywnych relacji oraz profesjonalnej obsługi pacjenta,
 • Wyrażenie empatyczne – narzędzie służące do skutecznej komunikacji z pacjentem,
 • Asertywna odmowa i stawianie granic – jak odmawiać, aby pacjent nie poczuł się urażony,
 • Asertywna obsługa trudnego pacjenta: co robić, a czego unikać, gdy pacjent się złości.
 • Typologia pacjentów i praktyczne sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
 • Portret współczesnego pacjenta – jego zachowanie względem pracowników Ochrony Zdrowia, jego odczucia i nastawienie związane z formą i jakością obsługi oraz sytuacją w kraju.
 • Zapoznanie się z przyczyną i źródłem zachowań dzisiejszych pacjentów.
 • Obraz pracowników Ochrony Zdrowia w oczach pacjentów.
 • Pierwsze wrażenie – świadomy wpływ na budowanie pozytywnego pierwszego wrażenia i unikanie pułapek stereotypów.
 • Mowa ciała – rola i znaczenie mowy ciała w komunikacji interpersonalnej i budowaniu relacji.
 • Jak budować zaufanie i poczucie bezpieczeństwa,
 • Rola i znaczenie stresu w codziennym życiu. Destrukcyjne działanie stresu i rutyny na motywację.
 • Sposoby na budowanie swojego zaangażowania w miejscu pracy i przeciwdziałanie przygnębieniu.
 • Poznanie czynników finansowych i pozafinansowych motywujących do pracy.
 • Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi we współpracy zespołowej.
 • Postępowanie w sytuacji konfliktowej.

 

DLA KOGO? 

Dla wszystkich placówek medycznych publicznych i niepublicznych.

 

GWARANTUJEMY:

 • Intensywną dawkę wiedzy, która sprawdza się w branży biznesowej,
 • Transfery,
 • Networking,
 • Wyjątkowy czas pełny nowych wyzwań, doświadczeń i refleksji,
 • Ciekawy i nie nudny sposób przekazywania wiedzy warsztatowej przez trenera, który przeszkolił z tego tematu w samej branży medycznej ok. 300 osób personelu medycznego.

 

SZKOLENIE POPROWADZI:      

SYLWIA WĘGRZYN-ZIĘBIŃSKA doświadczona trenerka biznesu, Coach NMC, specjalistka w zakresie motywacji i personal Bradingu

TERMIN SZKOLENIA
do ustalenia

GODZINY SZKOLENIA
do ustalenia

CENA SZKOLENIA
do ustalenia

MIEJSCE SZKOLENIA
Polska

FIRST MINUTE
Udzielamy 10% rabatu przy zamówieniu szkolenia przez grupy min. 5 – osobowe

REJESTRACJA
Prosimy o zapytania najpóźniej na 7 dni przed datą szkolenia. Zapisy last minute – prosimy o kontakt:

Małgorzata Krystek

880 596 592 / m.krystek@strefakarier.pl

Dowiedz się więcej o naszych szkoleniach, wypełnij formularz, napisz na adres m.krystek@strefakarier.pl lub zadzwoń pod numer 880 596 592

INNE SZKOLENIA

ABC Przedsiębiorczości

Dziś jesteś managerem jutro liderem...

JAK ZOSTAC LIDEREM

Mount Everest Sprzedaży

skuteczna sprzedaz

Trening interpersonalny

Trening interpersonalny

Psychodietetyka - nowe spojrzenie na odchudzanie

Psychodietetyka nowe spojrzenie na odchudzanie

Warsztaty dedykowane dla personelu medycznego

warsztaty dla branzy medycznej

Warunki uczestnictwa w szkoleniach

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ STREFAKARIER.PL

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach STREFAKARIER.PL, której właścicielem jest: 

880 596 592 / m.krystek@strefakarier.pl

NIP: 

jest wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego lub wysłanie zgłoszenia (skan) na adres: m.krystek@strefakarier.pl

Płatność za udział w szkoleniu należy uiścić po uprzednim otrzymaniu od m.krystek@strefakarier.pl mailowego potwierdzenia realizacji szkolenia wysyłanego na 7 dni kalendarzowych przed terminem szkoleniem, na podstawie otrzymanej faktury pro forma na konto w Banku …..o numerze: . 

Potwierdzenie szkolenia zwiera ostateczne informacje o miejscu i godzinie szkolenia. STREFAKARIER.PL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od niej. 

RABATY
Zamówienie szkolenia w opcji FIRST MINUTE, czyli na 30 dni przed terminem jego realizacji uprawnia do rabatu w wysokości 10%. 
Przy zgłoszeniu 2 osób na szkolenie udzielamy 10% rabatu, przy zgłoszeniu 3 lub więcej osób udzielamy 15% rabatu. 

Warunki i zasady rezygnacjiWarunki i zasady rezygnacji