Spread the love

darmowe kursy językowe czestochowa◦ kurs komputerowy czestochowa◦ kurs języka angielskiego czestochowa ◦ kurs języka niemieckiego czestochowa

darmowe kursy językowe ◦ kurs komputerowy ◦ kurs języka angielskiego ◦ kurs języka niemieckiego

kurs języka angielskiego ◦ darmowe kursy językowe ◦

„Iloma językami mówisz – tyle razy żyjesz. Jeśli znasz tylko jeden, żyjesz tylko raz.”

strefakarier.pl z Częstochowy prowadzi nabór i zaprasza na bezpłatny kurs język angielskiego (stacjonarnie lub online) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projekt:projektu „Bez b@rier, bez granic – szkolenia językowe i komputerowe dla osób pracujących z województwa śląskiego – edycja II”.

Kursy o różnym poziomie zaawansowania z międzynarodowym certyfikatem językowym.

Dla Kogo:

Projekt skierowany jest do co najmniej 1300 osób, które spełniają *_łącznie_* następujące warunki:

a. są osobami pracującymi,
b. są w wieku powyżej 18 roku życia,
c. z obszaru województwa śląskiego tj. pracują lub zamieszkują (zgodnie z Kodeksem Cywilnym) w województwie śląskim,
d. z własnej inicjatywy wyrażają chęć podniesienia kompetencji i uczestnictwa we wsparciu (tj. szkoleniach i/lub egzaminach) oferowanym w Projekcie,
e. należą co najmniej do jednej z grup defaworyzowanych:
·kobiety lub;
·osoby powyżej 50 roku życia lub;
·osoby o niskich kwalifikacjach lub;
·osoby z niepełnosprawnościami lub;
·osoby mieszkające w miastach średnich/ średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. lista miast

W projekcie nie mogą wziąć udziału właściciele przedsiębiorstw, pełniący funkcje kierownicze, wspólnicy, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Szkolenia kończą się uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu językowego zgodnego z Europejskim Systemem Kształcenia Językowego.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Zakres szkolenia:

kurs językowy

Szkolenia obejmują:
– język angielski (poziom podstawowy lub średniozaawansowany) – 120h/grupę.

Gwarantujemy:

Dodatkowo zapewniamy

  1. wykwalifikowany nauczyciel 
  2. podręczniki, inne materiały
  3. zaświadczenie o udziale w projekcie
  4. międzynarodowy certyfikat językowy

Termin szkolenia: do uzgodnienia

Godziny szkolenia: do uzgodnienia

Łączna liczba godzin: 120 godzin lekcyjnych

Miejsce kursu: Częstochowa

Koszt szkolenia: 0 PLN

KONTAKT:

Małgorzata Krystek – STREFAKARIER.PL 

Częstochowa, ul. Sportowa 72/74, m. 17

tel.: 880 596 592

Mail: m.krystek@strefakarier.pl

Dane do płatności:

ING Bank Śląski
Nr rachunku: 62 1050 1142 1000 0097 0592 3366projektu „Bez b@rier, bez granic – szkolenia językowe i komputerowe dla osób pracujących z województwa śląskiego – edycja II

unia europejska dofinansowanie

ZAKRES
język angielski (wszystkie poziomy) – 120h lekcyjnych/grupę.

TERMIN SZKOLENIA
na bieżąco

GODZINY SZKOLENIA
do uzgodnienia

CENA SZKOLENIA
bezpłatny

MIEJSCE SZKOLENIA
biuro, sale: Częstochowa,
1. aleja Najświętszej Maryi Panny 2a

2. lub online

REJESTRACJA
Prosimy o zapytania najpóźniej na 7 dni przed datą szkolenia. Zapisy last minute – prosimy o kontakt:

KONTAKT

Małgorzata Krystek: tel.: 880 596 592,
mail: m.krystek@strefakarier.pl

kursy językowe: tel.: 570 560 410,
mail: szkolenia@strefakarier.pl

biuro: tel.: 534 966 166, mail: biuro@strefakarier.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA
03 Obowiązek informacyjny RODO
05 Oświadczenie Uczestnika Projektu
06 Formularz Uczestnika
Umowa uczestnictwa w projekcie_30.06.2020
zaswiadczenie_o zatrudnieniu_19.06.2020
00 Regulamin projektu Bez barier bez granic- II edycja_29.06.2020
01 Formularz zgłoszeniowy do projektu

Dowiedz się więcej o naszych szkoleniach, wypełnij formularz, napisz na adres m.krystek@strefakarier.pl lub zadzwoń pod numer 880 596 592

INNE SZKOLENIA

ABC Przedsiębiorczości

Dziś jesteś managerem jutro liderem...

JAK ZOSTAC LIDEREM

Mount Everest Sprzedaży

skuteczna sprzedaz

Trening interpersonalny

Trening interpersonalny

Psychodietetyka - nowe spojrzenie na odchudzanie

Psychodietetyka nowe spojrzenie na odchudzanie

Warsztaty dedykowane dla personelu medycznego

warsztaty dla branzy medycznej

Warunki uczestnictwa w szkoleniach

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ STREFAKARIER.PL

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach STREFAKARIER.PL, której właścicielem jest: 

880 596 592 / m.krystek@strefakarier.pl

NIP: 

jest wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego lub wysłanie zgłoszenia (skan) na adres: m.krystek@strefakarier.pl

Płatność za udział w szkoleniu należy uiścić po uprzednim otrzymaniu od m.krystek@strefakarier.pl mailowego potwierdzenia realizacji szkolenia wysyłanego na 7 dni kalendarzowych przed terminem szkoleniem, na podstawie otrzymanej faktury pro forma na konto w Banku …..o numerze: . 

Potwierdzenie szkolenia zwiera ostateczne informacje o miejscu i godzinie szkolenia. STREFAKARIER.PL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od niej. 

RABATY
Zamówienie szkolenia w opcji FIRST MINUTE, czyli na 30 dni przed terminem jego realizacji uprawnia do rabatu w wysokości 10%. 
Przy zgłoszeniu 2 osób na szkolenie udzielamy 10% rabatu, przy zgłoszeniu 3 lub więcej osób udzielamy 15% rabatu. 

Warunki i zasady rezygnacjiWarunki i zasady rezygnacji