30 października 2018

Kinesiotaping – Dynamiczne Plastrowanie

Spread the love

Kinesiotaping ◦ dynamiczne plastrowanie ◦ anatomia ◦ funkcje, zaburzenia układu mięśniowo-powięziowego◦ ◦ technika mięśniowa ◦ technika więzadłowa ◦ technika korekcyjna ◦ technika limfatyczna ◦ aplikacja funkcjonalna ◦ Kinesiology taping ◦ aplikacja taśmy

Kinesiotaping – Dynamiczne Plastrowanie

„Tylko poprzez dotarcie do źródła problemu można rozwiązać go szybko i skutecznie“ - Luigi Stecco

Wprowadzenie do Kinesiotapingu: Kinesiotaping to metoda terapeutyczna polegająca na oklejaniu wybranych fragmentów ciała plastrami o specjalnej strukturze, jest jedną z metod plastrowania, która wpływa na poprawę stanu napięciowego powierzchni ciała.

Grupa docelowa: Fizjoterapeuci, lekarze posiadający uprawnienia do wykonywania zawodu lub fizjoterapeuci (minimum drugi rok studiów).

Wymagania wstępne dla uczestników: Uczestnik kursu posiada potwierdzenie kwalifikacji fizjoterapeuty (technik, licencjat, magister) lub lekarza (specjalista rehabilitacji medycznej) oraz uprawnienia do wykonywania zawodu. W przypadku studentów kierunku fizjoterapia warunkiem uczestnictwa jest wpis na minimum drugi rok studiów.

Cel kształcenia: Celem kształcenia jest przygotowanie kursanta do pracy z pacjentem z zaburzeniami dotyczącymi narządu ruchu. Po zakończeniu kursu uczestnik będzie potrafił zastosować protokół diagnostyczny, wykonać badania przesiewowe, interpretować wyniki oraz dobierać odpowiednie techniki. Będzie również znał związki przyczynowo-skutkowe występujące w obrębie narządu ruchu w układzie mięśniowo-powięziowym.

Liczba uczestników: 15-20 osób

Historia Kinesiotapingu: Wywodzi się z Japonii, gdzie jest powszechnie stosowany od połowy XX wieku. Prekursorem metody Kinesio-Taping był japoński chiropraktyk dr Kenzo Kase, który po raz pierwszy w 1988 roku zastosował plastry w celu leczenia narządu ruchu. Metoda bardzo szybko zyskała zwolenników. Zastosowanie znajduje w fizjoterapii oraz w sporcie w celach profilaktyki jak i leczenia narządu ruchu.

Procedura Dynamicznego Plastrowania jest jedynym systemem terapeutycznym w Polsce, która posiada numer ICD – 9: 93.3812 (Dz.U. z 2010 nr 192 poz. 1286) wg. Międzynarodowej Statystycznej Kwalifikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych zapewniając refundację z Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie fizjoterapii neurologicznej w warunkach stacjonarnych.

Czas trwania kursu: łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu wynosi 16 godzin zegarowych.

Sposób sprawdzenia efektów kształcenia: Kurs kończy się zaliczeniem końcowym

Kursanci otrzymują:

 • dwie oryginalne taśmy Kinesio
 • skrypt Dynamicznego Plastrowania
 • certyfikat

KONTAKT

Małgorzata Krystek – STREFAKARIER.PL 
NIP: 827 21 63 921
Częstochowa, ul. Sportowa 72/74, m. 17
tel.: 880 596 592 
Mail: m.krystek@strefakarier.pl

Dane do płatności:
ING Bank Śląski
Nr rachunku: 62 1050 1142 1000 0097 0592 3366

Prowadzący: dr n. kult. fiz. Karina Nowak

Pracownik dydaktyczno-naukowy Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, mgr wychowania fizycznego (2007), mgr fizjoterapii (2011), doktor nauk o kulturze fizycznej (2014). Autor oraz współautor kilkunastu publikacji naukowych o tematyce medycznej, wielokrotny uczestnik w ogólnopolskich i zagranicznych konferencji o tematyce medycznej i sportowej (ponad pięćdziesiąt wystąpień plenarnych). W pracy z pacjentami wykorzystuje szeroką gamę technik manualnych, terapię manualną wg koncepcji Kaltenborn-Evjenth Orthopeadic Manual Therapy, Kinesiotaping, elementy Flossingu, techniki wg koncepcji PNF oraz osteopatyczne techniki mięśniowo-powięziowe.

Oferta kursu obejmuje (Szczegółowa tematyka kursu):

DZIEŃ PIERWSZY

 1. Wprowadzenie do metody dynamicznego plastrowania
 2. Historia Kinesiology Taping
 3. Rozwój metody na Świecie w Europie i w Polsce
 4. Oddziaływanie metody na poszczególne układy ciała ludzkiego
 5. Właściwości taśmy – charakterystyka materiału stosowanego w metodzie dynamicznego plastrowania
 6. Rodzaje stosowanych form i technik dynamicznego plastrowania
 7. Wpływ aplikacji taśmy Kinesio na organizm ludzki, zasady nakładania taśmy, przygotowanie pacjenta oraz wskazania i przeciwskazania do plastrowania
 8. Wpływ taśmy Kinesio na: mięśnie, skórę, stawy, powięź powierzchowną i głęboką oraz system krążeniowy/limfatyczny
 9. Wskazania i przeciwskazania do dynamicznego plastrowania
 10. Środki ostrożności – podstawowe zasady bezpieczeństwa w stosowaniu taśmy Kinesio
 11. Warunki techniczne stosowania aplikacji dynamicznego plastrowania (zasady nakładania taśmy)
 12. Praktyczne ćwiczenia aplikacji taśmy przez uczestników na wybranych przykładach
 • Teoretyczne i praktyczne aspekty testów przesiewowych
 1. Testy przesiewowe stosowane w celu określenia dysfunkcji z wybranych obszarów ciała
 2. Test dolnego odcinka kręgosłupa – wskazówki praktyczne, omówienie wyników badania przesiewowego
 3. Praktyczne wykonanie testu dolnego odcinka kręgosłupa dolnego odcinka kręgosłupa przez uczestników – korekta błędów
 4. Test LSR – wskazówki praktyczne, omówienie wyników testu
 5. Teoretyczne i praktyczne aspekty aplikacji wg. techniki mięśniowej i więzadłowej
 6. Omówienie techniki mięśniowej – podstawowe zasady aplikacji taśmy, praktyczne wykonanie aplikacji mięśniowej przez uczestników – korekta błędów
 7. Omówienie techniki więzadłowej – podstawowe zasady aplikacji taśmy, praktyczne wykonanie aplikacji mięśniowej przez uczestników

DZIEŃ DRUGI

 1. Teoretyczne i praktyczne aspekty testów przesiewowych
 2. Testy górnej części ciała – wskazówki praktyczne, omówienie wyników badania przesiewowego

II Teoretyczne i praktyczne aspekty wybranych przesiewowych testów stosowanych w górnej i dolnej części ciała z wykorzystaniem aplikacji mięśniowej i powięziowej

 1. Omówienie wybranych technik mięśniowych stosowanych w górnej części ciała – podstawowe zasady aplikacji taśmy.
 2. Omówienie techniki powięziowej– podstawowe zasady aplikacji taśmy
 3. Przesiewowe Testy dolnej części ciała – wskazówki praktyczne, omówienie wyników badania przesiewowego
 4. Praktyczne wykonanie przesiewowych testów dolnej części ciała przez uczestników – korekta błędów
 • Aplikacja korekcyjna i powięziowa w zastosowaniu klinicznym
 1. Omówienie techniki korekcyjnej– podstawowe zasady aplikacji taśmy oraz praktyczne wykonanie aplikacji korekcyjnej przez uczestników
 2. Wybrane zastosowanie kliniczne aplikacji taśmy w okolicy kończyny dolnej i górnej

III Stosowanie aplikacji funkcjonalnej. Teoretyczne podstawy gojenia się tkanek, aplikacja w obrzękach, po urazach i zabiegach operacyjnych

 1. Wybrane zastosowanie kliniczne aplikacji plastra w przykładowych jednostkach chorobowych, wykorzystanie aplikacji funkcjonalnej
 2. Praktyczne wykonanie aplikacji funkcjonalnej plastra przez uczestników w przykładowych jednostkach chorobowych
 3. Omówienie techniki limfatycznej– podstawowe zasady aplikacji taśmy. Teoretyczne aspekty związane z procesem gojenia się tkanki łącznej, wskazania i przeciwwskazania do aplikacji

TERMINY SZKOLEN
9-10 marzec 2019 

8-9 czerwiec 2019

GODZINY SZKOLENIA
całodniowe – 8.00 – 16.00 (16 godzin)

CENA SZKOLENIA
1000 zl BRUTTO 

MIEJSCE SZKOLENIA
Częstochowa

FIRST MINUTE
Udzielamy 10% rabatu przy zamówieniu szkolenia przez grupy min. 5 – osobowe

REJESTRACJA
Prosimy o zapytania najpóźniej na 7 dni przed datą szkolenia. Zapisy last minute – prosimy o kontakt:

Małgorzata Krystek

880 596 592 / m.krystek@strefakarier.pl

Dowiedz się więcej o naszych szkoleniach, wypełnij formularz, napisz na adres m.krystek@strefakarier.pl lub zadzwoń pod numer 880 596 592

INNE SZKOLENIA

ABC Przedsiębiorczości

Dziś jesteś managerem jutro liderem...

JAK ZOSTAC LIDEREM

Mount Everest Sprzedaży

skuteczna sprzedaz

Trening interpersonalny

Trening interpersonalny

Psychodietetyka - nowe spojrzenie na odchudzanie

Psychodietetyka nowe spojrzenie na odchudzanie

Warsztaty dedykowane dla personelu medycznego

warsztaty dla branzy medycznej

Warunki uczestnictwa w szkoleniach

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ STREFAKARIER.PL

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach STREFAKARIER.PL, której właścicielem jest: 

880 596 592 / m.krystek@strefakarier.pl

NIP: 

jest wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego lub wysłanie zgłoszenia (skan) na adres: m.krystek@strefakarier.pl

Płatność za udział w szkoleniu należy uiścić po uprzednim otrzymaniu od m.krystek@strefakarier.pl mailowego potwierdzenia realizacji szkolenia wysyłanego na 7 dni kalendarzowych przed terminem szkoleniem, na podstawie otrzymanej faktury pro forma na konto w Banku …..o numerze: . 

Potwierdzenie szkolenia zwiera ostateczne informacje o miejscu i godzinie szkolenia. STREFAKARIER.PL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od niej. 

RABATY
Zamówienie szkolenia w opcji FIRST MINUTE, czyli na 30 dni przed terminem jego realizacji uprawnia do rabatu w wysokości 10%. 
Przy zgłoszeniu 2 osób na szkolenie udzielamy 10% rabatu, przy zgłoszeniu 3 lub więcej osób udzielamy 15% rabatu. 

Warunki i zasady rezygnacjiWarunki i zasady rezygnacji