Spread the love

KURS FINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ: Google Apps for Work - kurs online

„Bez b@rier, bez granic – szkolenia językowe i komputerowe dla osób pracujących z województwa śląskiego – II edycja”. Nr WND-RPSL.11.04.03-24-02D8/19., współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, Poddziałania 11.4.3. Kształcenie ustawiczne

Udział w projekcie Google Apps for Work 38h online jest całkowicie bezpłatny!

1. Co oferujemy?

1. DIAGNOZA

rozmowa z pracownikiem biura odnosnie zakresu i poziomu kursu

2. POZIOM

kurs prowadzony jest przez wykwalifikowanego i doświadczonego trenera - praktyka.

3. DOFINANSOWANIE

wkład wlasny to jedyne 0 zł za 38 godzin!

4. KURS

38 godzin kursu online

5. MATERIAłY

oferujemy wszystkie potrzebne materiały dydaktyczne

6. EGZAMIN

kurs konczy się egzaminem odpowiednim certyfikatem

kurs google apps for work

PROGRAM SZKOLENIA „Zarządzanie pakietem Google Apps for Work”

PROGRAM, CEL SZKOLENIA:
przygotowanie Uczestników/Uczestniczek do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje ICT w zakresie „Zarządzanie pakietem Google Apps for Work” (egzamin VCC)

minimalny zakres tematyczny (ramowy program):

 • wprowadzenie do Cloud Computing, bezpieczeństwo w sieci, zastosowanie rozwiązań Cloud Computing w codziennej pracy,
 • GMail i Inbox – zarządzanie pocztą e-mail i sztuczna inteligencja,
 • Google Drive – wprowadzenie do aplikacji, sposób i cel działania, zarządzanie plikami, udostępnianie i wyszukiwanie plików, tworzenie i zarządzanie folderami,
 • Google Arkusze – formatowanie arkuszy kalkulacyjnych, stosowanie funkcji, dodawanie wykresów, linkowanie tabel, korzystanie z dodatków, udostępnianie dokumentów, zarządzanie i nadawanie praw dostępu,
 • Google Docs – dokumenty: formatowanie, dynamiczne linkowanie treści zewnętrznych, wstawianie treści z innych aplikacji G Suite, linkowanie obrazów, dodawanie zewnętrznych aplikacji z galerii dodatków, udostępnianie dokumentów oraz zarządzanie nadawaniem praw dostępu,
 • Google Prezentacje – formatowanie prezentacji, korzystanie z szablonów, dodawanie treści z arkuszy, dodawanie obrazów, udostępnianie dokumentów oraz zarządzanie nadawaniem praw dostępu,
 • Google Formularze – tworzenie prostych oraz złożonych formularzy, zmiana bannerów, udostępnianie formularzy, kontrola wyników w formularzach, tworzenie bazy danych w arkuszach, sprawdzanie wyników w arkuszach,
 • Google + (Google Plus): konfiguracja profilu oraz społeczności otwartych i zamkniętych, dodawanie treści, zarządzanie dostępem do społeczności oraz zarządzanie kręgami,
 • Google Konferencje – Hangouts: korzystanie z funkcji czat, czat grupowy, dodawanie użytkowników, prowadzenie konferencji wideo jeden na jeden oraz z wieloma użytkownikami,
 • Google Kalendarz – tworzenie wydarzeń, zapraszanie na wydarzenia grupowe oraz na konferencje wideo, ustawienia prywatności, zarządzanie zasobami takimi jak np. pokoje konferencyjne, beamer lub inner, ,udostępnianie swojego kalendarza, tworzenie dodatkowych kalendarzy,
 • Google Kontakty – zarządzanie kontaktami (dodawanie, usuwanie oraz udostępnianie), dodatkowe aplikacje umożliwiające zarządzanie kontaktami,
 • Google Notatnik – Keep: dodawanie notatek, notatek głosowych oraz obrazów do notatek, tworzenie list To Do i udostępnianie notatek,
 • Google Zdjęcia – zarządzanie obrazami, dodawanie obrazów z różnych urządzeń (komputery, laptopy, telefony), wyszukiwanie zdjęć oraz edycja zdjęć, tworzenie albumów, udostępnianie albumów albo wybranych zdjęć, wykorzystanie zdjęć w aplikacjach zewnętrznych,
 • Google Witryny – witryny intranetowe i witryny internetowe, dodawanie i formatowanie treści tekstowej, obrazów i filmów wideo, dodawanie współpracowników do wspólnego tworzenia witryny, dodawanie podstron, dodatków, udostępnianie witryn, tworzenie stron responsywnych za pomocą nowych witryn

2. Kto może wziąć udział w projekcie?

 • Osoby pracujące;
 • Osoby zamieszkujące lub zameldowane na terenach woj. sląskiego z miast:

  Subregion południowy (miasta średnie):

  • Bielsko – Biała
  • Cieszyn
  • Czechowice – Dziedzice
  • Żywiec

   

 • Subregion zachodni (miasta średnie):

  • Czerwiona – Leszczyny
  • Jastrzębie Zdrój (tracące funkcje)
  • Racibórz
  • Rybnik
  • Rydułtowy (tracące funkcje)
  • Wodzisław Śląski
  • Żory
 • Osoby które ukończyły 50 lat;

lub/i

 • Osoby o niskich kwalifikacjach – wykształcenie max. średnie;
 • Osoby zainteresowane nabyciem lub podniesieniem kompetencji. 

3.Korzyści

 • wsparcie specjalistycznej kadry,
 • kurs online,
 • darmowy!,
 • dodatkowe kompetencje,
 • wzrosnie Twoja wartosc na rynku pracy czy w oczach pracodawcy,
 • certyfikat,
 • mozliwość nawiazania nowych kontaktow.

 

organizacja szkolen

4. dokumenty, procedury

jeśli jesteś zainteresowana / zainteresowany, prosimy o: 1.zapoznanie się z dokumentacją, 2.kontakt z biurem oraz 3.przesłanie dokumentów na adres: szkolenia@strefakarier.pl

doradztwo platne staze praca dolny slask

kontakt

+ 48 570 560 410

+ 48 793 717 489

szkolenia@strefakarier.pl