Spread the love

darmowe kursy językowe czestochowa◦ kurs komputerowy czestochowa◦ kurs języka angielskiego czestochowa ◦ kurs języka niemieckiego czestochowa

darmowe kursy językowe ◦ kurs komputerowy ◦ kurs języka angielskiego ◦ kurs języka niemieckiego

dofinansowane kursy językowe ◦ kurs języka angielskiego◦ kurs języka niemieckiego ◦ kurs języka francuskiego ◦ kurs komputerowy

„Iloma językami mówisz – tyle razy żyjesz. Jeśli znasz tylko jeden, żyjesz tylko raz.” – przysłowie czeskie

strefakarier.pl z Częstochowy prowadzi nabór i zaprasza na kurs język angielskiego, niemieckiego, francuskiego oraz kurs komputerowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu: „Bez b@rier, bez granic – szkolenia językowe i komputerowe dla osób pracujących z województwa śląskiego”.
Kursy o różnym poziomie zaawansowania z międzynarodowym certyfikatem językowym.

Dla Kogo:

Oferta skierowana jest wyłącznie dla osób pracujących, jeżeli:

 1. Masz 25 lat lub więcej;
 2. Pracujesz lub mieszkasz na terenie województwa śląskiego;
  Z własnej inicjatywy wyrażasz chęć uczestnictwa w szkoleniach 
  oferowanych w Projekcie oraz

  należysz do minimum jednej z wymienionych poniżej grup:

 3. Jesteś kobietą – (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej
  z urodzeniem i wychowaniem dziecka) lub
 4. Masz niskie kwalifikacje lub
 5. Jesteś osobą niepełnosprawną lub
 6. Mieszkasz na terenach wiejskich lub
 7. Masz 50 lat plus

W projekcie nie mogą wziąć udziału właściciele przedsiębiorstw, pełniący funkcje kierownicze, wspólnicy, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Szkolenia kończą się uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu językowego zgodnego z Europejskim Systemem Kształcenia Językowego.

Zakres szkolenia:

kurs komputerowy i językowy

Szkolenia obejmują:
język angielski lub niemiecki lub francuski (poziom podstawowy lub średniozaawansowany) – 120h lekcyjnych/grupę 

lub 

kurs komputerowy (poziom podstawowy lub średniozaawansowany) – 128 h lekcyjnych/grupę,

Gwarantujemy:

Dodatkowo zapewniamy

 1. wykwalifikowany nauczyciel 
 2. podręczniki, inne materiały
 3. zaświadczenie o udziale w projekcie
 4. międzynarodowy certyfikat językowy

Termin szkolenia: nabory w toku

Godziny szkolenia: do uzgodnienia

Łączna liczba godzin: w zaleznosci ud kursu 120, 128 godzin lekcyjnych

Miejsce kursu: Częstochowa

Koszt szkolenia 1 uczestnik: 15 % kosztu kursu, od 289,23 PLN

KONTAKT:

Małgorzata Krystek – STREFAKARIER.PL 

Częstochowa, ul. Sportowa 72/74, m. 17

tel.: 880 596 592

Mail: m.krystek@strefakarier.pl

Dane do płatności:

ING Bank Śląski
Nr rachunku: 62 1050 1142 1000 0097 0592 3366

unia europejska dofinansowanie

ZAKRES
język angielski, niemiecki, francuski (poziom podstawowy lub średniozaawansowany) – 120h lekcyjnych/grupę.
kurs komputerowy (poziom podstawowy lub średniozaawansowany) – 128 h lekcyjnych/grupę,

TERMIN SZKOLENIA
na bieząco

GODZINY SZKOLENIA
do uzgodnienia

CENA SZKOLENIA

Całkowity koszt udziału Uczestnika w Projekcie to:
 
– dla języka angielskiego 120 h dydaktycznych 289,23 PLN, co stanowi 15% 
wkładu własnego,
 
– dla języka francuskiego 120 h dydaktycznych 289,23 PLN, co stanowi 15% 
wkładu własnego,
 
– dla języka niemieckiego 120 h dydaktycznych 302,07 PLN, co stanowi 15% 
wkładu własnego
 
– szkolenie komputerowe 128 h dydaktycznych, w trybie 6h dydaktycznych 
dziennie – 623,79 PLN, co stanowi 15% wkładu własnego,
 
– szkolenie komputerowe 128 h dydaktycznych, w trybie 8 h dydaktycznych 
dziennie – 676, 59 PLN, co stanowi 15% wkładu własnego.
 

MIEJSCE SZKOLENIA
biuro, sale: Częstochowa,
1. plac Daszyńskiego 3, lokal 24, wejście od ul. Berka Joselewicza 1

REJESTRACJA
Prosimy o zapytania najpóźniej na 7 dni przed datą szkolenia. Zapisy last minute – prosimy o kontakt:

KONTAKT

Małgorzata Krystek: tel.: 880 596 592,
mail: m.krystek@strefakarier.pl

szkolenia, biuro: tel.: 570 560 410,
mail: szkolenia@strefakarier.pl

Biuro
 tel.: 534 966 166, mail: biuro@strefakarier.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA
zał. 5b – Arkusz oceny szkolenia
zał. 5a – Dziennik zajęć
zał. 4h – Wzór umowy Uczestnictwa
zał. 4g – RODO oświadczenie o zgodzie
zał. 4f – Oświadczenie Uczestnika Projektu
zał. 4e – Formularz Uczestnika
zał. 4d – Zaświadczenie o zatrudnieniu
zał. 4c – Test kompetencyjny z języka angielskiego (Poziom B)
zał. 4c – Oświadczenie o braku znajomości języka
zał. 4b – Regulamin projektu
zał 3 – Harmonogram szkoleń
zał. 4a – Formularz Zgłoszeniowy
Umowa-2 dla kursanta

Dowiedz się więcej o naszych szkoleniach, wypełnij formularz, napisz na adres m.krystek@strefakarier.pl lub zadzwoń pod numer 880 596 592

INNE SZKOLENIA

ABC Przedsiębiorczości

Dziś jesteś managerem jutro liderem...

JAK ZOSTAC LIDEREM

Mount Everest Sprzedaży

skuteczna sprzedaz

Trening interpersonalny

Trening interpersonalny

Psychodietetyka - nowe spojrzenie na odchudzanie

Psychodietetyka nowe spojrzenie na odchudzanie

Warsztaty dedykowane dla personelu medycznego

warsztaty dla branzy medycznej

Warunki uczestnictwa w szkoleniach

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ STREFAKARIER.PL

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach STREFAKARIER.PL, której właścicielem jest: 

880 596 592 / m.krystek@strefakarier.pl

NIP: 

jest wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego lub wysłanie zgłoszenia (skan) na adres: m.krystek@strefakarier.pl

Płatność za udział w szkoleniu należy uiścić po uprzednim otrzymaniu od m.krystek@strefakarier.pl mailowego potwierdzenia realizacji szkolenia wysyłanego na 7 dni kalendarzowych przed terminem szkoleniem, na podstawie otrzymanej faktury pro forma na konto w Banku …..o numerze: . 

Potwierdzenie szkolenia zwiera ostateczne informacje o miejscu i godzinie szkolenia. STREFAKARIER.PL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od niej. 

RABATY
Zamówienie szkolenia w opcji FIRST MINUTE, czyli na 30 dni przed terminem jego realizacji uprawnia do rabatu w wysokości 10%. 
Przy zgłoszeniu 2 osób na szkolenie udzielamy 10% rabatu, przy zgłoszeniu 3 lub więcej osób udzielamy 15% rabatu. 

Warunki i zasady rezygnacjiWarunki i zasady rezygnacji